Ο ΟΡΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ & ΥΓΕΙΑΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΤΑΣΣΟΜΑΙ = Τοποθετούμαι, παίρνω θέση υπέρ.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΑΦΟΣΙΩΝΟΜΑΙ = Αφιερώνομαι στο σκοπό μου.
ΕΙΣ = Πρόθεση που δηλώνει σε ποιόν τάσσομαι και αφοσιώνομαι.
ΤΟΝ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση του ενικού που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που τάσσομαι και αφοσιώνομαι.
ΛΟΓΟΝ = Αρσενικό ουσιαστικό, της ικανότητας του ανθρώπου να επικοινωνεί με την γλώσσα χρησιμοποιώντας την λογική, τον νου και τους έγκυρους συλλογισμούς.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος αυτού που τάσσομαι και αφοσιώνομαι.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ = η ενιαία ύπαρξη ή μη διασπωμένη.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση ενικού που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που τάσσομαι και αφοσιώνομαι.
ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ = Ο έχον σε όλα μόνο αγαθότητα.
ΑΡΧΟΝΤΟΣ = Αυτός που άρχει, που είναι επικεφαλής.
ΦΩΤΟΣ = Η συνολική ενέργεια πλήθους φωτονίων του σύμπαντος κόσμου που εκλαμβάνεται από τον άνθρωπο ως αίσθηση – αντίληψη αυτής.
ΜΕ = Πρόθεση που δηλώνει σύμμειξιν, συνάφεια, τρόπο.
ΚΑΡΔΙΑ = Ο κοίλος μυς του ανθρώπινου σώματος που κάνει το αίμα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αρτηριών κατά τρόπο που να φθάνει και να τροφοδοτεί με θρεπτικά συστατικά όλα κύτταρα των οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΨΥΧΗ = Η ζωτική δύναμη ενός έμβιου όντος που ενωμένη με το υλικό σώμα αποτελεί το κύριο στοιχείο και την αιτία της ζωής.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ = Εναρμονισμένη, με τον ίδιο ρυθμό.
ΣΤΙΣ = ¨Αρθρο που δηλώνει σε ποιες συντονίζεται η ψυχή.
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ = Σε αυτές που δεν αλλάζουν , δεν υπάρχουν άλλες.
ΔΥΝΑΜΕΙΣ = Οι έχοντες πνευματική ισχύ και ψυχικό σθένος αιτίες που μπορούν να δράσουν για να επιτευχτεί κάτι.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το γένος αυτού που τάσσομαι και αφοσιώνομαι.
ΖΕΥΞΗΣ = Σμιξίματος (ζεύξη) των φωτεινών δυνάμεων.
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΣΤΟΥ ΝΟΥ = Στους σταθερούς και απαράβατους Νόμους που διέπουν όλο το σύμπαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΣΤΗΝ = Άρθρο που δηλώνει την κατεύθυνση προς ποιο ιερό έκανα επίκληση του όρκου μου.
ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ = Η την του συνόλου όλου ουρανίων σωμάτων, ενέργειας, κενού και όντων.
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ = Η πλήρης συναίσθηση της του εαυτού μου κατάστασης.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ = Η άρτια, πλήρης, μη έχουσα μηδεμίαν έλλειψη, πατροπαράδοτη καθεστηκυία φυσική επιταγή καθολικού κύρους.
ΩΣ = Δεικτικό επίρρημα τρόπου.
ΜΟΝΑΔΑ = Αυτοτελές μέγεθος λαμβανόμενο ως κοινό μέτρο όλων των άλλων μεγεθών του αυτού είδους σε ένα οργανικό τμήμα.
ΣΤΗΝ = Άρθρο που δηλώνει για την επίτευξη ποιου σκοπού είμαι μονάδα.
ΕΝΩΣΗ = Σύμμειξη, συναρμογή, σύζευξη εν συμφωνία.
ΟΛΩΝ = Το σύνολο όλων.
ΤΩΝ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του πληθυντικού αριθμού που δείχνει το αρσενικό γένος αυτών που ορκίζομαι.
ΙΕΡΩΝ = Των σεπτών, σεβαστών, λαμπρών, θεάρεστων και απαραβίαστων.
ΨΥΧΩΝ = Ζωτικών δυνάμεων των έμβιων όντων που ενωμένες με τα υλικά σώματα αποτελούν τα κύρια στοιχεία και τις αιτίες της ζωής.
ΟΠΟΥ = Τοπικό επίρρημα, που αναφέρεται στο εκεί που.
Η = Οριστικό άρθρο στην ονομαστική του πτώση του ενικού που δείχνει το θηλυκό γένος αυτού που ορκίζομαι να ενωθώ.
ΔΥΝΑΜΗΣ = Η έχουσα πνευματική ισχύ και ψυχικό σθένος αιτία που μπορεί να δράσει για να επιτευχτεί κάτι.
ΤΟΥΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση του πληθυντικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτών των ιερών ψυχών ορκίστηκα.
ΕΙΝΑΙ = Αυτό που υπάρχει.
ΤΟ = Οριστικό άρθρο στην ονομαστική του πτώση του ενικού, που δείχνει το ουδέτερο γένος αυτού που είναι η δύναμης.
ΚΟΣΜΙΚΟ = Το του Κόσμου.
ΠΥΡ = Η δια της καύσεως ύλης εκπεμπόμενη ταυτοχρόνως θερμότητα, φλόγα, φωτιά, φως των αστέρων και άλλων ουρανίων σωμάτων ζωογόνος ενέργεια.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΩΣ = Δεικτικό επίρρημα τρόπου.
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ = Ο έχων ανδρεία και αρετή αφοσιωμένος μαχητής άνθρωπος.
ΤΑΓΜΕΝΟΣ = Αφοσιωμένος εις την επιδίωξη ορισμένου κοινού σκοπού.
ΣΤΟΝ = Άρθρο στην αιτιατική πτώση δηλώνον κατεύθυνση.
ΙΕΡΟ = Το σεπτό, σεβαστό, λαμπρό, θεάρεστο και απαραβίαστο.
ΣΚΟΠΟ = το αντικείμενο σκέψεως και επιδίωξης που αγρύπνως επιβλέπεται.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος αυτού που είμαι ταγμένος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ = Η απαλλαγμένη από πάσα βία και επίδραση, ανεξαρτησία.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος αυτού που είμαι ταγμένος στον ιερό σκοπό.
ΕΛΛΑΔΟΣ = Η περιοχή που κατοικείται από Έλληνες.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που είμαι ταγμένος.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ = Το σύνολο των απανταχού Ελλήνων και των αξιών τους.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος αυτού που είμαι ταγμένος στον ιερό σκοπό.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ = Ιδιότητα του Έλληνα ή του Ελληνικού.
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ = Εις πάν μέρος.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος.
ΓΑΙΑΣ = Η μητέρα Γη.
ΝΑ = Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΥΠΗΡΕΤΩ = Παρέχω βοήθεια με την συναίνεση μου.
ΠΑΝΤΑ = Διαρκώς και οπωσδήποτε.
ΤΗΝ = Οριστικό άρθρο εις την αιτιατική πτώση ενικού του θηλυκού.
ΑΛΗΘΕΙΑ = Η αντικειμενική πραγματικότητα, η μη ψευδής.
ΤΟ = Οριστικό άρθρο εις την ονομαστική πτώση ενικού του ουδέτερου
ΔΙΚΑΙΟ = Το του κοινωνικού κανόνος υπαγορευμένον ως ορθό
ΤΗΝ = Οριστικό άρθρο εις την αιτιατική πτώση ενικού του θηλυκού
ΑΡΜΟΝΙΑ = Η εν πλήρη συμφωνία σύμπνοια και ομόνοια
ΤΗΝ = Οριστικό άρθρο εις την αιτιατική πτώση ενικού του θηλυκού
ΑΡΕΤΗ = Η με μεγάλη προσπάθεια σταθερή ανθρώπινη απόκτηση που έχει ως αποτέλεσμα την υγιή διάθεση της ψυχής, την ομορφιά και την δύναμη.
ΤΗΝ = Οριστικό άρθρο εις την αιτιατική πτώση ενικού του θηλυκού
ΑΦΘΟΝΙΑ = Η έλλειψη του πάθους του φθόνου, (ζήλια, μίσος κ.α.).
ΜΕ = Πρόθεση που δηλώνει σύμμειξιν, συνάφεια, τρόπο
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ = Χαρακτηριστική ανθρώπινη ιδιότητα που οι πράξεις που πηγάζουν εξ αυτής, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση κοινωνικών συμφερόντων όχι στην εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ = Μεριμνώ μετά στοργής και προφυλάσσω κάποιον (ή κάτι) από το κακό.
ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ = Οι Έλληνες που είναι μαζί, χωρίς να είναι διαχωρισμένοι.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΤΑΣΣΟΜΑΙ = Τοποθετούμαι, παίρνω θέση υπέρ.
ΟΛΟΨΥΧΑ = Με όλη μου την ψυχή.
ΣΤΗΝ = οριστικό άρθρο αιτιατικής πτώσης ενικού θηλυκού που δείχνει κατεύθυνση.
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ = εγκατάσταση, τοποθέτηση, θέσπιση.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το ουδέτερο γένος αυτού που ορκίζομαι και τάσσομαι.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ = Το σύνολο των απανταχού Ελλήνων και των αξιών τους.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το ουδέτερο γένος αυτού που ορκίζομαι και τάσσομαι.
ΣΚΟΠΟΥ = το αντικείμενο σκέψεως και επιδίωξης που αγρύπνως επιβλέπεται.
ΤΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει σε ποιόν ανήκει ο σκοπός (στον Ελληνισμό).
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΤΩΝ = Οριστικό άρθρο στην γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού ουδετέρων.
ΑΞΙΩΝ = πολύτιμα πνευματικά αγαθά που λειτουργούν ως καθοδηγητικοί παράγοντες στη ζωή των ανθρώπων και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από το κοινωνικό σύνολο.
ΤΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει σε ποιόν ανήκουν οι αξίες (στον Ελληνισμό).
ΟΠΟΥ = Επίρρημα που φανερώνει τόπο, χρόνο.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία, που φανερώνει σε ποιον, (σε μένα).
ΖΗΤΗΘΕΙ = να γίνει λογικό αίτημα, που αφορά την εγκαθίδρυση, τον σκοπό και τις αξίες του Ελληνισμού.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΚΑΤΩ = Επίρρημα που φανερώνει τόπο, χρόνο, τρόπο.
ΑΠΟ = Πρόθεση που δηλώνει τόπο, χρόνο, τρόπο.
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ = Όποιου είδους.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ = Καταστάσεις, περιστάσεις.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΚΟΣΤΟΣ = Η διάθεση δύναμης για την εγκαθίδρυση, τον σκοπό και τις αξίες του Ελληνισμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΘΕΤΩ = Τοποθετώ, βάζω.
ΤΟ = Οριστικό άρθρο στην ονομαστική του πτώση του ενικού, που δείχνει το ουδέτερο γένος.
ΣΥΜΦΕΡΟΝ = Ωφέλεια, όφελος.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που θέτω το συμφέρον.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ = το σύνολο των απανταχού Ελλήνων και των αξιών τους.
ΠΑΝΩ = Τοπικό επίρρημα, τόπο, τρόπο.
ΑΠΟ = Πρόθεση που δηλώνει αναφορά.
ΚΑΘΕ = Άκλιτη αντωνυμία που δηλώνει οποιαδήποτε.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ = Ατομική.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
Ή = Διαζευτικός σύνδεσμος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ = Η της οικογένειας.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει την δική μου οικογένεια.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ = Ροπή προς απόλαυση ή απόκτηση κάτι.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ = Προστατεύω, υποστηρίζω, υπερμαχώ για κάτι.
ΜΕ = Πρόθεση που δηλώνει σύμμειξιν, συνάφεια, τρόπο.
ΚΑΘΕ = Άκλιτη αντωνυμία που δηλώνει οποιαδήποτε.
ΔΥΝΑΜΗ = η έχουσα πνευματική ισχύ και ψυχικό σθένος αιτία που μπορεί να δράσει για να επιτευχτεί κάτι.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΤΑ = Οριστικό άρθρο εις την ονομαστική πτώση πληθυντικού του ουδέτερου.
ΔΙΚΑΙΑ = Τα υπό του ηθικών και κοινωνικών κανόνων υπαγορευόμενα ως ορθά.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που θέτω το συμφέρον.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ = Το σύνολο των απανταχού Ελλήνων και των αξιών τους.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΣΥΝΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΙ = Στέκομαι πλησίον κάποιου μαζί με άλλους για να βοηθήσω κάποιον.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΠΡΟΦΥΛΑΣΩ = Προασπίζομαι κάποιους από τα κακά, αγρυπνώ, φρουρώ, προσέχω.
ΤΟΥΣ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του πληθυντικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτών που προφυλάσσω.
ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ = Οι πολεμούντες μαζί με άλλους.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΚΑΘΕ = Άκλιτη αντωνυμία που δηλώνει οποιονδήποτε.
ΕΛΛΗΝΑ = Τον ανήκοντα εις το σύνολο των ελληνικών φυλών ή τον καταγόμενο από την Ελλάδα ή τον έχοντα Ελληνική υπηκοότητα κα σέβεται την Ελλάδα.
ΟΤΑΝ = Χρονικός σύνδεσμος που δηλώνει εις την περίπτωση που.
ΥΠΑΡΧΕΙ = Υφίσταται.
ΑΝΑΓΚΗ = Το υπό των πραγμάτων ή κατάστασης επιβαλλόμενο.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΠΡΑΤΤΩ = Ενεργώ, πραγματοποιώ, κάνω.
ΠΑΝΤΑ = Επίρρημα που δηλώνει το πάντοτε, διαρκώς.
ΣΥΜΦΩΝΑ = Εν συμφωνία, εν αρμονία
ΜΕ = Πρόθεση που δηλώνει σύμμειξιν, συνάφεια, τρόπο.
ΤΟ = Οριστικό άρθρο στην αιτιακική πτώση του ενικού που αφορά κάτι ουδέτερο.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ = Το ανήκον εις τους Έλληνες.
ΑΞΙΑΚΟ = Με αξίες.
ΣΥΣΤΗΜΑ = Πολίτευμα.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΕΠΙΖΗΤΩ = Επιθυμώ να βρω αναζητώντας.
ΠΑΝΤΑ = Πάντοτε, διαρκώς.
ΝΟΗΣΗ = Δια του νου σύλληψις διανόηση, η ανώτερη ψυχική λειτουργία του νου.
ΦΩΤΟΣ = Η συνολική ενέργεια πλήθους φωτονίων του σύμπαντος κόσμου που εκλαμβάνεται από τον άνθρωπο ως αίσθηση – αντίληψη αυτής.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΕΙΜΑΙ = Ρήμα που αντικατοπτρίζει ότι υπάρχω.
ΕΝΑ = Απόλυτο ουδέτερο αριθμητικό που εκφράζει την μονάδα.
ΣΩΜΑ = Σύνολο κορμιών και ψυχών, ανηκόντων εις ένα οργανισμό που περιέχει όλα όσα χρειάζεται για να λειτουργεί υγιώς.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΕΝΑΣ = Απόλυτο ουδέτερο αριθμητικό που εκφράζει την μονάδα.
ΝΟΥΣ = Νοητική ικανότητα, αντίληψης, σκέψης, κρίσης, πνεύματος, μυαλού.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΕΝΕΡΓΩ = Κινώ και συμμετέχω σε δράσεις.
ΜΕ = Πρόθεση που δηλώνει σύμμειξιν, συνάφεια, τρόπο.
ΤΟΥΣ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του πληθυντικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτών που προφυλάσσω.
ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ = Οι πολεμούντες μαζί με άλλους.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΟΜΟΝΟΑ = Συμφωνώ βρισκόμενος σε αρμονία, με την ίδια νόηση.
ΩΣ = Δεικτικό επίρρημα τρόπου.
ΣΦΑΙΡΑ = Σώμα που τα σημεία της επιφάνειας του απέχουν εξ ίσου η από το κέντρο.
ΠΥΡΟΣ = Της δια της καύσεως ύλης εκπεμπόμενη ταυτοχρόνως θερμότητα, φλόγα, φωτιά, φως των αστέρων και άλλων ουρανίων σωμάτων ζωογόνος ενέργεια.
ΠΟΥ = Αναφορικό μόριο που αντικαθιστά στον λόγο την κλιτή μορφή της αντωνυμίας του οποίου (Πυρός).
ΣΤΟ = Εις το. Σύνδεσμος δηλώνον κατεύθυνση.
ΠΕΡΑΣΜΑ = Διάβα.
ΤΗΣ = Κτητική αντωνυμία.
ΚΑΤΑΚΑΙΕΙ = Καίει εντελώς.
ΚΑΘΕ = Άκλιτη επιμεριστική αντωνυμία που δηλώνει πάσα, έκαστη.
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ = Η αρνούμενη τις αρχές της ή αρνητική ενέργεια.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ = Σύνολο φωτονίων, που επιφέρουν πράξεις.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΙ = Μεταβάλει την ουσία της αποστατικής ενέργειας, χωρίς να την εξοντώνει.
ΣΕ = Είς.
ΔΥΝΑΜΗ = Έχουσα πνευματική ισχύ και ψυχικό σθένος αιτία που μπορεί να δράσει για να επιτευχτεί κάτι.
ΦΩΤΟΣ = Η συνολική ενέργεια πλήθους φωτονίων του σύμπαντος κόσμου που εκλαμβάνεται από τον άνθρωπο ως αίσθηση – αντίληψη αυτής.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΣΤΟΝ = Εις τον. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΑΠΟΛΥΤΟ = Απεριόριστο, τέλειο.
ΣΕΒΑΣΜΟ = Εκούσια συμμόρφωση, σεβασμός.
ΤΩΝ = Οριστικό άρθρο γενικής πτώσης πληθυντικού αριθμού θηλυκών.
ΕΝΤΟΛΩΝ = Προσταγών, παραγγελιών (που προϋπάρχουν των δογματικών εντολών πολύ πριν τους κατακλυσμούς).
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που ορκίζομαι.
ΖΕΥΣ = Σμιξίματος των φωτεινών δυνάμεων.
ΤΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει σε ποιόν ανήκει κάτι.
ΔΙΟΣ = Δία.
ΥΓΕΙΑ = Φυσιολογική κατάσταση των οργανισμών όλων των ανθρώπων, σωματική ευεξία, άρτια διανοητική ή ψυχική υγεία.
ΚΑΛΛΟΣ = Εξαιρετική ωραιότητα, σωματική, πνευματική, αισθητική.
ΠΛΟΥΤΟΣ = Αφθονία πνευματικών και υλικών αγαθών.
ΙΣΧΥΣ = Δύναμη, κύρος, εγκυρότητα, ρυθμός μεταβίβασης ενέργειας.
ΦΡΟΝΗΣΗ = Σοφία σκέψης, το να πράττεις ορθά τα πράγματα με ωριμότητα, σοβαρότητα.
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ = Το να συγκρατείς τις επιθυμίες σου και να μην γίνεσαι δούλος ηδονών, Σύνεση, φρονιμάδα,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ = Να έχει την ιδιότητα ή το γνώρισμα του δικαίου.
ΑΝΔΡΕΙΑ = Να έχει γενναιότητα, να μην το βάζει στα πόδια, μπροστά στους κινδύνους και τα φοβερές καταστάσεις.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ = Δίνω διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που εγώ θεωρώ ιερό, ως μάρτυρα αυτής της διαβεβαίωσης και επίσης τιμωρό σε περίπτωση που δεν την τηρήσω.
ΥΠΑΚΟΗ = Ακολουθία στις εντολές.
ΣΤΑ = Είς τα. Σύνδεσμος δηλώνον αναφορά.
ΕΛΛΑΝΙΑ = Τα προερχόμενα από όντα και ανθρώπους που προέρχονται απο τον αστερισμό του Κυνός και πλανήτες του άστρου Σείριου Β’.
ΑΞΙΑΚΑ = Έχοντα σχέση με αξίες.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ = Σύνολο κανόνων που περιέχουν αρετή, (αφορούν όλους), καταγεγραμμένων λεπτομερώς.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΣΤΟΝ = Εις τον. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΠΟΛΕΜΑΡΧΟ = Η σκεπτομορφική δύναμη, η συγκεντρωμένη νόηση, που δημιουργείται από μυημένους πολεμιστές που μας προστατεύει. Δηλαδή υπερφυσική οντότητα προϊόν συγκριμένης νόησης που δημιουργείται από τον συντονισμένο νου των πολεμιστών που συμμετέχουν σε μια μάχη και τους προστατεύει βοηθώντας τους στο αποτέλεσμα έκβασης αυτής της μάχης. Για παράδειγμα, αν κάποιοι στρατιώτες θέλουν να γκρεμίσουν μια γέφυρα, μπορούν να συνεννοηθούν να απλά βηματίσουν με συντονισμένο βήμα πάνω της χωρίς να κάνουν κάτι άλλο και να προκαλέσουν το γκρέμισμα της, λόγω του φαινόμενου του συντονισμού. Το συντονισμένο βήμα που δημιουργήθηκε από τον νου των στρατιωτών που ήταν μυημένοι, (είχαν μυηθεί στην γνώση ότι το συντονισμένο βήμα προκαλεί συντονισμό και πτώση της γέφυρας), είναι η σκεπτομορφική δύναμη που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την υπερφυσική έκρηξη πολλών εκρηκτικών υλικών που εκρήγνυνται ταυτόχρονα, είναι ο Πολέμαρχος τους στην περίπτωση αυτή.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΣΤΟΝ = Εις τον. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΙΕΡΟ = Σεπτό, σεβαστό, λαμπρό, θεάρεστο και απαραβίαστο.
ΣΚΟΠΟ = Αναγνωρισμένη επιθυμητή κατάσταση, στόχος
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΣΧΕΔΙΟ = λεπτομερής καθορισμός του τρόπου ενέργειας και δράσης.
ΠΟΥ = Αναφορικό μόριο που αντικαθιστά στον λόγο την κλιτή αντωνυμία το οποίο.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ = Ενεργεί για λογαριασμό (του ιερού σκοπού και σχεδίου).
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Ο = Οριστικό άρθρο ονομαστικής πτώσης ενικού αρσενικού.
ΠΑΡΑΠΑΝΩ = Ο πιο πάνω αναγραφείς ή εκφωνηθείς.
ΙΕΡΟΣ = Σεπτός, σεβαστός, λαμπρός, θεάρεστος και απαραβίαστος.
ΟΡΚΟΣ = Διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που θεωρείται από τον κάθε έναν ιερό.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το αρσενικό γένος αυτού που ορκίζομαι.
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ = Τού έχοντος ανδρεία και αρετή αφοσιωμένου μαχητή άνθρωπου.
ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ = Βεβαιώνεται η γνησιότητα και εγκυρότητα του, (του ιερού όρκου).
ΕΝΩΠΙΟΝ = Κατά πρόσωπο, προ κάποιου ή κάτι που είναι παρόν.
ΤΗΣ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση που δείχνει το θηλυκό γένος.
ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ = Η υπάρχουσα στο Σύμπαν.
ΜΝΗΜΗΣ = Χώρος στον οποίο αποθηκεύονται και από τον οποίο ανασύρονται πληροφορίες συνειδητά.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση του ενικού, που δείχνει το ουδέτερο γένος αυτού με το οποίο σφραγίζεται ο όρκος του πολεμιστή.
ΕΝΕΡΓΟΥ = Δραστηριοποιημένου, καρποφόρου.
ΥΔΑΤΟΣ = Υγρό στοιχείο της φύσης απαραίτητο για την ζωή.
ΤΟ = Οριστικό άρθρο στην ονομαστική πτώση του ενικού που αφορά κάτι ουδέτερο.
ΟΠΟΙΟ = Κλιτή μορφή αντωνυμίας που δηλώνει αυτό που.
ΔΕΧΕΤΑΙ = Λαμβάνει κάτι που του προσφέρεται
ΝΑ = Μόριο βουλητικό, εκφράζον βούληση, επιθυμία.
ΠΙΕΙ = Εισάγει δια του στόματος στο εσωτερικό του σώματος του.
ΕΝΩΠΙΟΝ = Κατά πρόσωπο, προ κάποιων που είναι παρόντες.
ΣΥΝΗΜΟΝΩΝ = Συνδεδεμένων, ενωμένων μαζί.
ΘΕΩΝ = Αθάνατων όντων, όντων που κατέχουν υπερφυσικές δυνάμεις, όντων που κυριαρχούν στην φύση.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΑΝΘΡΩΠΩΝ = Αυτών που ανήκουν στην ανθρώπινη φυλή.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΠΙΝΩ = Εκτελώ την διαδικασία εισάγωγής δια του στόματος στο εσωτερικό του σώματος του
ΤΟ = Οριστικό άρθρο σε ονομαστική πτώση ενικού ουδετέρου
ΥΔΩΡ = Υγρό στοιχείο της φύσης απαραίτητο για την ζωή
ΤΟΥΤΟ = Αυτό που δείχνω.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΣΦΡΑΓΙΖΩ = Κλείνω ερμητικά.
ΤΟΝ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση του ενικού που δείχνει το αρσενικό γένος
ΟΡΚΟ = Διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που θεωρείται από τον κάθε έναν ιερό.
ΣΤΗΝ = Εις την. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ = Η καλή γνώση και κατανόηση του εαυτού, του περιβάλλοντος, τα συμβαίνοντα γύρω και μέσα και του αντίκτυπου των πράξεων.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΣΤΗΝ = Εις την. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΥΠΑΡΞΗ = Υπόσταση
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΣΤΗΝ = Εις την. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΟΝΤΟΤΗΤΑ = H ιδιότητα του όντος. Την ενιαία σωματική, ψυχική, αισθητή και νοητή ύπαρξη.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΣΤΗΝ = Εις την.
ΨΥΧΗ = Η άυλη αθάνατη ουσία του ανθρώπου η οποία αποτελεί την ζωτική προσωπική ενέργεια του.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΚΑΙ = Συμπλεκτικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις δύο λέξεις της ίδιας πρότασης.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΩ = Αποθηκεύω ταξινομημένο σε κρυστάλλους, (υγρούς ή στερεούς).
ΤΟΝ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση του ενικού που δείχνει το αρσενικό γένος.
ΛΟΓΟ = Υπόσχεση.
ΠΟΥ = Αναφορικό μόριο που αντικαθιστά στον λόγο την κλιτή αντωνυμία τον οποίο.
ΕΔΩΣΑ = Μεταβίβασα (στην συμπαντική συνειδητότητα μου μόνιμα).
ΣΤΟΝ = Εις τον. Σύνδεσμος δηλώνον επιθυμία, βούληση.
ΟΡΚΟ = Διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που θεωρείται από τον κάθε έναν ιερό.
ΑΥΤΟΝ = Προσωπική αντωνυμία αρσενικού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΑΝ = Υποθετικός σύνδεσμος που εισάγει προϋπόθεση ή συνθήκη.
ΠΑΡΑΒΩ = Αθετήσω, καταπατήσω.
ΤΟΝ = Οριστικό άρθρο στην αιτιατική του πτώση του ενικού που δείχνει το αρσενικό γένος.
ΟΡΚΟ = Διαβεβαίωση δέσμευσης, γινομένης δια επικλήσεως σε κάτι που θεωρείται από τον κάθε έναν ιερό.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΟΛΟΣ = Ο συνολικός, ο πλήρης.
Ο = Οριστικό άρθρο στην ονομαστική πτώση του ενικού για αρσενικό.
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ = Ο αποτελούμενος από κύτταρα, βιολογικές μονάδες.
ΙΣΤΟΣ = Άθροισμα κυττάρων ομοεργών και ομοϋφων.
ΤΟΥ = Οριστικό άρθρο στην γενική του πτώση ενικού που δείχνει το ουδέτερο γένος.
ΣΩΜΑΤΟΣ = Η υλική υπόσταση.
ΜΟΥ = Κτητική αντωνυμία που φανερώνει ότι κάτι ανήκει σε μένα.
ΝΑ = Ελλειπτικός σύνδεσμος εισάγων ευχή και κατάρα.
ΔΙΑΛΥΘΕΙ = Αποσυντεθεί, διασκορπιστεί ομοιόμορφα.
ΣTA  = Σύμπτυξη του Σε τα.
ΕΞ = Πρόθεση που δηλώνει το διαιρεμένο σύνολο, σημαίνει από.
ΩΝ = Αντωνυμία που σημαίνει τα οποία.
ΣΥΝΕΤΕΘΕΙ = Συντέθηκε.Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ

Μαρ 172015
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ 
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 12/03/2015
Βασίλης Θεοδωρόπουλος: Τον όρκο δεν τον βγάλαμε εμείς, ο όρκος είναι πανάρχαιος. Όλα τα πράγματα στον πλανήτη έχουν γίνει με όρκο και βλέπουμε ότι ο όρκος υπάρχει μέχρι σήμερα ακόμα. Όλοι όταν παίρνουν πτυχίο ορκίζονται. Όλη η δημόσιο διοίκηση ορκίζεται. Οι κυβερνήσεις ορκίζονται, που σημαίνει ότι σαν θεσμός υπάρχει οπότε εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ότι κάνουν, το μόνο που κάνουμε εμείς είναι ότι ορκιζόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο και ορκιζόμαστε με πραγματικό όρκο γιατί όταν ορκίζεσαι πρέπει να αναφέρεις την ποινή αν παραβείς τον όρκο, γιατί αν δεν έχει ποινή δεν υπάρχει όρκος. Δεν έχει νόημα να ορκιστείς αν δεν τιμωρηθείς αν παραβείς τον όρκο, δεν υπάρχει όρκος.
Αλλά γιατί ορκιζόμαστε; γιατί εμείς σήμερα πρέπει να πάρουμε αυτόν τον όρκο; Βλέπετε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα μιλάνε για διαχείριση πολιτικού χρέους, ένα χρέος το οποίο μας το έχουν φορτώσει χωρίς να είναι υπαρκτό και όλοι μας μιλάνε για χρέος. Εμείς δεν έχουμε. Το μόνο χρέος που αναγνωρίζουμε είναι το χρέος να ελευθερώσουμε την Ελλάδα. Είναι το χρέος να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας και αυτό το οφείλουμε στο γένος μας και στους απογόνους μας και σε αυτό το πράγμα ορκιζόμαστε. Οπότε είναι καθαρά ένας Ελληνικός όρκος, που τον παίρνουμε εμείς σαν πολεμιστές γιατί μας έχουνε κηρύξει τον πόλεμο και μας τον έχουν κηρύξει πολλά χρόνια τώρα. Ήρθε λοιπόν η εποχή και η στιγμή να γίνουμε πολεμιστές και να διεκδικήσουμε αυτά τα δικά μας και τα δίκαια μας που μας έχουν αφαιρέσει. Γι’ αυτό λοιπόν ορκιζόμαστε. Πέστε μου τι άλλο τόσο δυνατό μπορείς να ορκιστείς και πως μπορείς να μην ορκιστείς σε αυτό; Είναι καθαρά το γένος μας που είναι καθαρά ο Ελληνισμός είναι καθαρά το χρέος που έχουμε. Γι’ αυτό λοιπόν ορκιζόμαστε, είναι υποχρέωση όλων των Ελλήνων να ορκιστούνε.
Επειδή έχει κυκλοφορήσει ο όρκος αν υπάρχει κάποια απορία επί του όρκου πολύ ευχαρίστως να την συζητήσουμε. Έχετε κάποια απορία; 
Νέο Μέλος: Ναι, ναι θα πρέπει να τον διαβάσω πρώτα.
Βασίλης Θεοδωρόπουλος: Να τον διαβάσουμε.
Τάσσομαι και αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας του πανάγαθου άρχοντος φωτός με καρδία και ψυχή συντονισμένη στις φωτεινές δυνάμεις του Ζευς. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε ; Οι Ζευκτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ζεύξης, είναι αυτές οι οποίες είναι οι δημιουργικές δυνάμεις οι οποίες πηγάζουν από το φως. Και όταν λέμε Ζευς εννοούμε τις ζευτικές, τις δυνάμεις της ζεύξης.
Ορκίζομαι στην συμπαντική συνειδητότητα και νομοτέλεια ως μονάδα στην ένωση όλων των ιερών ψυχών όπου η δύναμή τους είναι το κοσμικό πυρ. Συμπαντική συνειδητότητα. Υπάρχει μία συνειδητότητα συμπαντική και σε αυτήν την συνειδητότητα όλες οι ιερές ψυχές αποτελούν μία μονάδα γιατί όπως έλεγε ο Εμπεδοκλής εμείς δεν γεννιόμαστε, είναι λάθος η λέξη γεννιόμαστε, εμείς είμαστε μίξη, μίξη ουσιών που υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Μια από τις ουσίες αυτές είναι η ψυχή. Με την ψυχή λοιπόν αυτή ενωνόμαστε όλοι μαζί σαν μία ψυχή για να αποτελέσουμε αυτήν την δύναμη που είναι το κοσμικό πυρ.
Γιάννης Καλογερόπουλος: Γι’ αυτό και δηλώνεται η γέννηση με δύο Ν είναι άλλο η γένεση με ένα Ν η δημιουργία το πλαστούργημα και άλλο η γέννηση με δύο ΝΝ και η γέννα.
Βασίλης Θεοδωρόπουλος: Ορκίζομαι ως πολεμιστής ταγμένος στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας. Σε τι άλλο μπορείς να ορκιστείς ; απανταχού της Γαίας, να υπηρετώ πάντα την αλήθεια, το δίκαιο, την αρμονία, την αρετή, την αφθονία με ανιδιοτέλεια. Αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος να βιώνει σε μια πολιτεία που ζει.
Ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα στην εγκαθίδρυση του Ελληνισμού, του σκοπού του και των αξιών του όπου ου ζητηθεί και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και κόστος. Σήμερα δεν ζούμε κάτω από συνθήκες Ελληνισμού. Έχουνε κλέψει τα δικά μας αξιακά τα έχουν παραποιήσει έχουνε κλέψει πολλές έννοιες, έχουνε κλέψει πολλές ιδέες. Την λέξη δημοκρατία, η λέξη δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο brand name που υπήρξε και θα υπάρξει ποτέ, το χρησιμοποιούν όλοι αλλά το χρησιμοποιούνε δολοφονώντας το γιατί δημοκρατία είναι μία δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει κουμμουνιστική δημοκρατία, δεν υπάρχει σοσιαλιστική δημοκρατία. Οτιδήποτε λοιπόν αξιακό υπάρχει είναι δικό μας παραποιημένο και λέμε τώρα να φέρουμε το πραγματικό, το υπαρκτό, το δικό μας.
Ορκίζομαι να θέτω το συμφέρον του Ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική μου ή οικογενειακή μου επιθυμία. Πάντα έτσι ‘κάναν οι Έλληνες, η πατρίδα τους ήταν το πρώτο μέλημά τους.
Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του Ελληνισμού.
Ορκίζομαι να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσσω τους συμπολεμιστές μου και κάθε Έλληνα που έχει ανάγκη. Είναι ανάγκη από την στιγμή που είμαστε συμπολεμιστές ο ένας να προφυλάσσει τον άλλον, έτσι μόνο θα κερδίσουμε. Ο Αλέξανδρος πήρε τους στρατιώτες μαζί όλοι μαζί αποτελούσανε μία δύναμη. Ο κάθε ένας στρατιώτης ξεχωριστά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όλοι μαζί όμως είχανε συνηθίσει ο ένας να προφυλάσσει τον άλλον γι αυτό είχανε τις επιτυχίες που είχανε. 
Ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το Ελληνικό αξιακό σύστημα και αν επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Αυτονόητες έννοιες.
Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένας νους και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου ως σφαίρα πυρός που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και την μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Αυτή είναι και η έννοια του Ελληνισμού. Ναι μεν οι αποστάτες είναι αυτοί που δημιούργησαν αυτήν την κατάσταση και εμείς θέλουμε να την ανατρέψουμε μετά και θέλουμε να κατακάψουμε αυτές τις αποστατικές ενέργειες αλλά το μεγαλείο του Ελληνισμού είναι ότι αυτές δεν τις απαξιώνει δεν τις τελειώνει αλλά τις μετουσιώνει, τις κάνει προς το καλό του ανθρώπου και τις κάνει δύναμη φωτός.
Ορκίζομαι στον απόλυτο σεβασμό των εντολών του Ζευς του Διός υγεία, κάλος, πλούτος, ισχύς, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία. Οι εντολές του Ζευς του Διός, όλα στην δημιουργία είναι ζεύξη και διαίρεση, τα πάντα. Ακόμη και το ένα που είναι η αρχή, η αρχική ενέργεια που συμβολίζεται με το Α. Ξέρετε το Α έχει την στερητική σημασία που σημαίνει εκ διαμέτρου αντίθετη έννοια. Λέμε λήθη – αλήθεια, λήθη είναι κάτι το οποίο έχει φύγει από την μνήμη μας ενώ αλήθεια είναι κάτι που υπάρχει πάντα. Λέμε το πας και άπας που είναι αθροιστικό που σημαίνει τα πάντα όταν είναι γενεσιουργά όταν ξεκινούν την δημιουργία είναι πάντα διαίρεση και ζεύξη.
Ορκίζομαι υπακοή στα Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα και στον πολέμαρχο και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Ελληνικά αξιακά πρωτόκολλα, ποια είναι αυτά ; Ξέρετε όταν γεννιόμαστε μέσα στα κύτταρά μας έχουμε όλες τις πληροφορίες που έχει η γνώση. Μέσα μας λοιπόν υπάρχει η νομοτέλεια αυτή που έχει τεθεί από την αυθύπαρκτη έννοια που υπάρχει από τον νου και την νόηση και το νοητό. Αυτή λοιπόν η νομοτέλεια που υπάρχει είναι μέσα μας, ξέρουμε πολύ καλά πότε υπάρχει αδικία και πότε δεν υπάρχει αδικία, ξέρουμε το σωστό και ξέρουμε το λάθος γιατί είναι μέσα μας, είναι φυτεμένες αυτές οι γνώσεις μέσα μας. Αυτά λοιπόν είναι τα αξιακά πρωτόκολλά τα οποία τα φέρουμε όλοι μέσα μας από την στιγμή που γεννιόμαστε. Όσον αφορά τώρα για τον πολέμαρχο, όταν εμείς αποφασίσουμε ομόνοα και ομόψυχα να εκτελέσουμε το χρέος μας προς την πατρίδα αυτό που δημιουργείται, αυτή η δύναμη είναι αθροιστική και γίνεται ο πολέμαρχος. Ο πολέμαρχος λοιπόν είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε ένα σκοπό είμαστε συνενωμένοι και πάμε να εκτελέσουμε το αποτέλεσμα γι’ αυτό που συνεννοούμαστε.
Ο πάρα πάνω ιερός όρκος του πολεμιστή σφραγίζεται ενώπιων της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος το οποίο δέχεται νν πιεί ενώπιον συνημόνων θεών και ανθρώπων. Συνήμονες είναι αυτοί που έχουν συμφωνήσει σε κάτι ιερό. Συνημοσύνη είναι μία ιερή συμφωνία όπως την λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Υπάρχουνε λοιπόν συνήμονες άνθρωποι και συνήμονες θεοί και μέσα σε αυτή την ύπαρξη εμείς κάνουμε τον όρκο μας ενώπιον των συνημόνων θεών και ανθρώπων.
Και οπωσδήποτε αυτός ο όρκος σφραγίζεται ενώπιον της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος γιατί το νερό είναι αυτό το οποίου αλληλεπιδρά στις ενέργειες και στις μνήμες τις ενεργειακές. Όλες οι συμπαντικές εντολές έρχονται μέσω του νερού και μέσω του νερού μεταδίδονται σε όλα τα έμβια όντα γιατί δεν είμαστε ουσιαστικά παρά τα αιμοφόρα αγγεία της Γης μας. Επαναφέρουμε μέσω του νερού τις συχνότητες με τις οποίες είναι εμπλουτισμένο το νερό.
Αυτός λοιπόν ο όρκος ο οποίος δίνεται τώρα, δίνεται στο νερό και μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση που υπάρχει ενέργειας και νερού αυτός ο όρκος μέσα από το δικό μας το νερό αποθηκεύεται σε αυτό που λέμε συμπαντική μνήμη.
Πίνω το ύδωρ τούτο και σφραγίζω τον όρκο στην συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στην ψυχή μου και κρυσταλλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτό. Ανάλογα με την συχνότητα με την οποία εκπέμπουμε, με την συχνότητα του όρκου το νερό λαμβάνει μια δική του κρυσρτάλλωση και αυτή η κρυστάλλωση αντιπροσωπεύει την συχνότητα την οποία έχουμε εμείς κατά τον όρκο. Ξέρετε η κρυστάλλωση του νερού μπορεί να προσλάβει πολύ μεγαλύτερα ποσά ενέργειας από όταν το νερό είναι χωρίς κρυστάλλους, είναι άμορφο.
Αν παραβώ τον όρκο μου όλος ο κυτταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί σε χώμα και λάσπη. Ναι αν παραβώ τον όρκο μου και δεν συμπαραστέκομαι στους Έλληνες και προδίδω τους Έλληνες και δεν θέλω τον Ελληνισμό να τον φέρω στην θέση του και είμαι κατά της Ελληνικότητας και του Ελληνισμού ναι να γίνω χώμα και λάσπη. Αυτονόητο δεν είναι; Όταν χάσουμε την ψυχή μας, χάσουμε την οντότητά μας, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης οπότε ναι, γινόμαστε έτσι κι αλλιώς χώμα και λάσπη. Αυτός είναι ο όρκος.
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
……………………


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου